Award (Selected)

 1. Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ratlarda Kriyoprezervatif Trakeal Allograft Üzerine Etkisi. . Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, En İyi Sözel Bildiri Ödülü, Antalya, 2015.

 2. An Investigation on Protective Effect of Gilaburu (Viburnum opulus L.) Fruit against Ischemia/Reperfusion-Induced Oxidative Stress after Lung Transplantation in Rat International Eurasia Pharmacy Congress, kongrede sunulan bildiri ödülü, Erzincan, 2015

 3. Taurinin Allograft Akciğer Dokusunda İskemi Reperfüzyon Hasarını Önleyici Etkisi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, En İyi Tartışmalı Poster Ödülü, Kuşadası, 2009.

 4. Akciğer Transplantasyonu Sonrası Oluşan İskemi Reperfüzyon Hasarını Önlemede Taurin’in Etkisi. Türk Toraks Derneği, Tartışmalı Postar İkinciliği, İstanbul, 2010

 5. Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü / B.02.1.BAK.0.65.02.00.BYTP. 681

 6. Genç Bilim Adamları Teşvik Ödülü; "The Surgical Treatment of Hamartoma of the Lung: A Retrospective  Analysis of 20 Cases. 14th Congress of the APSR and 3rd Joint Congress of the APSR/ACCP, Seoul-Korea, 14-18 November 2009” (Oral sunu)

 7. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği; 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongre'si (2010) En İyi Tartışmalı Poster Ratlarda "Taurinin Allograft Akciğer Dokusunda İskemi Reperfüzyon Hasarını Önleyici Etkisi”

 8. A Rare Diagnosed “Clear Cell Tumor of the Lung” Case Report. 9th International Symposium on Respiratory Diseases (ISRD), Shangai /China, 08-10 November 2013

 9.  A Rare Lung Malignancy Case: Malign Melanoma. 9th International Symposium on Respiratory Diseases (ISRD), Shangai /China, 08-10 November 2013

Other award (Selected)

 1. Tank. Tb. K. (Taktir) 10 Mayıs 2000
 2. 2007 Yılı Üstün Hizmet Ödülü, KKK,   25 Haziran 2007
 3. GATA Göğüs Cerr. AD. Bşk. (Taktir) 01 Mayıs 2007
 4. GATA Komutanı  (Taktir) 31 Aralık 2008
 5. GATF Dekanı ve Eğitim Hast. Baştabibi  (Taktir) 22 Temmuz 2008
 6. GATF Dekanı ve Eğitim Hast. Baştabibi  (Taktir) 06 Mart 2008
 7. GATA Göğüs Cerr. AD. Bşk.  (Taktir) 02 Haziran 2008
 8. GATA Göğüs Cerr. AD. Bşk. (Taktir) 22 Şubat 2008
 9. GATA Komutanı  (Taktir) 08 Ağustos 2008
 10. GATA Komutanı  (Taktir) 06 Mart 2008
 11. GATF Dekanı ve Eğitim Hast. Baştabibi  (Taktir) 04 Haziran 2009
 12. GATF Dekanı ve Eğitim Hast. Baştabibi  (Taktir) 21 Mayıs 2010
 13. GATF Dekanı ve Eğitim Hast. Baştabibi  (Taktir) 25 Şubat 2010
 14. GATA Göğüs Cerr. AD. Bşk.  (Taktir) 18 Şubat 2010
 15. GATF Dekanı ve Eğitim Hast. Baştabibi   (Taktir) 07 Ocak 2014
 16. Doçentlik Şerit Rozeti, 22.02.2013
 17. Terörizimle Mücadele Hizmet Şerit Rozeti
 • Certificates (Selected)
 • (2000) First aid and Emergency care
 • (2001) Thoracic Endoscopy
 • (2002) Mediastinoscopy
 • (2002) Chest Wall Reconstruction Surgery
 • (2004) Microsurgery
 • (2008) Thoracic Radiology
 • (2008) Epidemiology and Biostatistics
 • (2008) Experimental Small Animal Models
 • (2009) Certificated of Animal Use in Experimental Research
 • (2012) Lung Transplantation Surgeon
 • (2012) Robotic Surgeon